Εταιρικά στοιχεία

∙ ΕΠΩΝΥΜΙΑ : LIFELINE ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
∙ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ : LIFELINE I. K. E.
∙ Α.Φ.Μ.: 801289350
∙ Δ.Ο.Υ. ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ
∙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ : 153616206000
∙ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΕΜΗ : ΕΠΑΓΓ. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ
∙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 17ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 81, ΕΛΑΙΩΝΕΣ ΠΥΛΑΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
∙ ΤΚ 55534
∙ ΗΜΕΡ. ΛΗΞΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 31/12/2020
∙ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 17.500€