Εταιρικό Προφίλ LIFELINE

H Lifeline

Η C.B.B. Lifeline Biotech Ltd. είναι η είναι η πρώτη τράπεζα φύλαξης βλαστικών κυττάρων ομφάλιου λώρου που ιδρύθηκε στην Ευρώπη (Ηνωμένο Βασίλειο) το 1994 ενώ δραστηριοποιείται ως περιφερειακή τράπεζα με έδρα την Κύπρο από το 2002. Η επεξεργασία, ο έλεγχος με εργαστηριακές εξετάσεις και η κρυοσυντήρηση των προϊόντων κυτταρικής θεραπείας διενεργούνται στα εξειδικευμένα εργαστήρια και εγκαταστάσεις της Lifeline, στην Λευκωσία.

Η Lifeline δεσμεύεται να αξιολογεί διαρκώς και να υιοθετεί τα πλέον αποτελεσματικά συστήματα, με πρωταρχικό στόχο την παροχή των υψηλότερων δυνατών προτύπων ποιότητας και ασφάλειας, χρησιμοποιώντας την πιο προηγμένη τεχνολογία για τον έλεγχο και κρυοσυντήρηση των μονάδων.

Οι Διαπιστεύσεις της Lifeline

Τα ακόλουθα προγράμματα διαπίστευσης και αξιολόγησης ποιότητας, τα οποία η Lifeline έχει υιοθετήσει εθελοντικά, αποδεικνύουν έμπρακτα τη διαχρονική δέσμευση της Lifeline για προσφορά των υψηλότερων δυνατών προτύπων υπηρεσιών:

  • Διαπίστευση κλινικού εργαστηρίου προϊόντων Κυτταρικής Θεραπείας με CYS EN ISO 15189:2012 για καθορισμένο πεδίο εφαρμογών
  • Διαπίστευση του συστήματος διαχείρισης ποιότητας από τον Διεθνή Οργανισμό ΑΑΒΒ
  • Διαπίστευση από τον Οργανισμό ΑΑΒΒ με βάση τα Διεθνή πρότυπα υπηρεσιών κυτταρικής θεραπείας που είναι βασισμένα στους κανονισμούς του FDA Αμερικής

Διεθνές Επιστημονικό Συμβούλιο της Lifeline

Το Επιστημονικό Συμβούλιο της Lifeline στελεχώνεται από καταξιωμένους επιστήμονες διεθνούς εμβέλειας οι οποίοι καθοδηγούν τις επιστημονικές της δραστηριότητες.

Εκπαίδευση, Τεχνολογία και Επιστήμη

Η Lifeline επενδύει διαρκώς στην επαγγελματική εξέλιξη του δυναμικού της, συμμετέχοντας ενεργά σε διεθνή συνέδρια και σεμινάρια όπου γίνεται παρουσίαση νέων επιστημονικών εξελίξεων. Η ομάδα Έρευνας και Ανάπτυξης της Lifeline, σε συνεργασία με εκπαιδευτικά ιδρύματα, διεξάγει εσωτερικές έρευνες τα αποτελέσματα των οποίων παρουσιάζει σε διεθνή συνέδρια ανά τακτικά διαστήματα, συνδράμοντας έτσι στη βελτίωση των υπηρεσιών κρυοσυντήρησης σε διεθνές επίπεδο.

Ασφάλεια Επαγγελματικής Ευθύνης

Κορυφαίος ασφαλιστικός οργανισμός καλύπτει τις υπηρεσίες της Lifeline με ασφάλιση επαγγελματικής ευθύνης που αντιστοιχεί σε ένα εκατομμύριο ευρώ ανά περίπτωση. Αυτό αποτελεί σαφή ένδειξη του επαγγελματισμού και της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών της Lifeline.

Κώδικας Δεοντολογίας

Η ενημέρωση των γονέων διέπεται από κώδικα δεοντολογίας και στους γονείς προσφέρεται αντικειμενική ενημέρωση που βασίζεται σε επιστημονικά δεδομένα, σε απλή και κατανοητή γλώσσα.