Βραβεία και Διακρίσεις

Η Lifeline είναι Εγκεκριμένο Κέντρο Κυττάρων και Ιστού από την ΕΕ. Η άδεια αναθεωρείται ανά διετία κατόπιν επιθεώρησης και ελέγχων από τις αρμόδιες κρατικές αρχές όπως επιβάλλεται από τη νομοθεσία που διέπεται από οδηγίες της ΕΕ. Η μακροχρόνια δέσμευση της Lifeline για προσφορά του ύψιστου δυνατού ποιοτικού επιπέδου υπηρεσιών αποδεικνύεται από τα ακόλουθα Βραβεία, Πιστοποιητικά και Διακρίσεις:

Πρωτόκολλο Επεξεργασίας Ιστού

Η πρωτοποριακή μέθοδος LifeCord προσφέρει σημαντικά πλεονεκτήματα σε σύγκριση με άλλες μεθόδους. Η διαδικασία LifeCord επιτρέπει την φύλαξη ΔΥΟ ξεχωριστών προϊόντων κυτταρικής θεραπείας με το κάθε ένα να περιέχει διαφορετικό τύπο κυττάρων, στα πλαίσια μιας και μόνο υπηρεσίας. Η μέθοδος αυτή αποτελεί βραβευμένη καινοτομία που φέρει διεθνές δίπλωμα ευρεσιτεχνίας. Η Lifeline έχει παραχωρήσει άδεια χρήσης της μεθόδου LifeCord και η σχετική υπηρεσία προσφέρεται ήδη από αντίστοιχο οργανισμό στις ΗΠΑ.

Ευρωπαϊκά Βραβεία Επιχειρηματικότητας

Η Lifeline έχει αναγνωριστεί ως “Εθνικός Πρωταθλητής” (National Champion) στα Ευρωπαϊκά Βραβεία Επιχειρηματικότητας 2014/15. Τα βραβεία αυτά προβάλλουν τις δεξιότητες, τα επιτεύγματα και την καινοτομία της Ευρώπης στον τομέα των επιχειρήσεων. Τα Ευρωπαϊκά Βραβεία Επιχειρηματικότητας είναι ευρέως αναγνωρισμένος, υψηλού κύρους διαγωνισμός που αναδεικνύει και ανταμείβει την αριστεία, τις ορθές πρακτικές και την καινοτομία σε ολόκληρη την επιχειρηματική κοινότητα της ΕΕ.

Βραβεία Αριστείας

Το νέο LifeKit αποτελεί ριζική επανάσταση στη μεταφορά βιολογικών δειγμάτων. Το LifeKit διατηρεί το περιεχόμενό του σε προκαθορισμένη σταθερά χαμηλή θερμοκρασία, ανεξάρτητα από οποιεσδήποτε μεταβολές στη θερμοκρασία περιβάλλοντος, διασφαλίζοντας την ποιότητα των μονάδων κατά την μεταφορά.

Η συσκευασία LifeKit είναι η πρώτη του είδους της που πληροί τις κατάλληλες συνθήκες μεταφοράς βιολογικών προϊόντων και, ως εκ τούτου, έχει υποβληθεί για απόκτηση διπλώματος ευρεσιτεχνίας σε διεθνές επίπεδο.

To LifeKit αξιολογήθηκε ως μια από τις 4 καλύτερες συμμετοχές στην κατηγορία: Καλύτερο έργο ελεγχόμενης θερμοκρασίας παγκόσμιου εφοδιασμού. Η διάκριση αυτή δόθηκε από την κριτική επιτροπή του Παγκόσμιου Φόρουμ Ψυκτικής Αλυσίδας (Cold Chain Global Forum) στις ΗΠΑ, στο οποίο συμμετέχουν ενεργά φαρμακευτικοί και άλλοι πολυεθνικοί οργανισμοί.

Βραβείο Καινοτομίας

Στην C.B.B. Lifeline Biotech έχει απονεμηθεί το Βραβείο Καινοτομίας 2010 στην κατηγορία του τομέα υπηρεσιών για την επιτυχή καινοτομία που υπέβαλε στον 5ο Διαγωνισμό Καινοτομίας. Η καινοτομία αφορά στην μέθοδο LifeCord και την ανάπτυξη ενός επιστημονικού πρωτοκόλλου για την επεξεργασία και κρυοσυντήρηση βλαστικών κυττάρων που έχουν απομονωθεί από τον ιστό του ομφάλιου λώρου.