Υφιστάμενες και Μελλοντικές Εφαρμογές

Η μεταμόσχευση αιμοποιητικών βλαστικών κυττάρων μπορεί να αποτελέσει επιλογή για τη θεραπεία αρκετών, σοβαρών ιατρικών παθήσεων που αναφέρονται πιο κάτω. Κάθε περίπτωση αξιολογείται βάσει του τύπου της πάθησης, των αναγκών του ασθενή και της πηγής του μοσχεύματος: μυελός των οστών, περιφερικό αίμα ή αίμα του ομφάλιου λώρου (ΑΟΛ). Η μεταμόσχευση μπορεί να είναι αυτόλογη, με την χρήση δηλαδή των κυττάρων του ίδιου του ασθενή, ή αλλογενής, με την χρήση κυττάρων από δότη.

Τα κριτήρια που εφαρμόζονται στην αξιολόγηση των αναγκών μεταμόσχευσης αλλάζουν διαρκώς, όπως επίσης και η εμπειρία που έχει αποκομιστεί από 50 περίπου χιλιάδες μεταμοσχεύσεις αιμοποιητικών βλαστικών κυττάρων που διεξάγονται παγκόσμια ετησίως. Ο αριθμός των μεταμοσχεύσεων με την χρήση ΑΟΛ αυξάνεται κάθε χρόνο διαρκώς. Από το 2005, οι αλλογενείς μεταμοσχεύσεις με ΑΟΛ σε παιδιά έχουν ξεπεράσει τον αριθμό μεταμοσχεύσεων μυελού των οστώνΤρέχουσες Εφαρμογές ΑΟΛ:

 • Διάφοροι τύποι κακοήθειας, λευχαιμίας και λεμφώματος
 • Σοβαρή Απλαστική Αναιμία και άλλες ανεπάρκειες μυελού των οστών
 • Μυελοδυσπλαστικές Διαταραχές ή ανωμαλίες στην παραγωγή κυττάρων του μυελού των οστών

 

Τα βλαστικά κύτταρα που προέρχονται από άτομα που πάσχουν από κληρονομικές (γενετικές) παθήσεις απορρίπτονται. Ωστόσο, κληρονομικές παθήσεις (όπως αυτές που αναγράφονται πιο κάτω) μπορούν να θεραπευθούν χρησιμοποιώντας βλαστικά κύτταρα από ένας υγιές άτομο όπως ένα αδερφάκι.

 • Αιμοσφαιρινοπάθειες όπως κληρονομικά είδη αναιμίας
 • Κληρονομικές Ανοσοανεπάρκειες
 • Κληρονομικές Μεταβολικές Ασθένειες

 

Υπάρχει 25% πιθανότητα πλήρους συμβατότητας μεταξύ αδελφών. Εντούτοις, τα βλαστικά κύτταρα του ΑΟΛ μπορούν να χρησιμοποιηθούν και με μειωμένη συμβατότητα αυξάνοντας την πιθανότητα συμβατότητας σε αδέλφια. Η χρήση συγγενικού μοσχεύματος προτιμάται διότι αυξάνει τις πιθανότητες επιτυχούς αποδοχής του μοσχεύματος.

Πιθανές Μελλοντικές Εφαρμογές των Βλαστικών Κυττάρων

TΗ θετική έκβαση από την έρευνα και τις εφαρμογές των βλαστικών κυττάρων του ΑΟΛ και ΙΟΛ έχουν οδηγήσει σε κλινικές δοκιμές για την θεραπεία άλλων σοβαρών παθήσεων. Ερευνητές και επιστήμονες θεωρούν ότι μελλοντικές θεραπείες θα περιλαμβάνουν την χρήση βλαστικών κυττάρων από διάφορες πηγές, συμπεριλαμβανομένων τόσο του αίματος όσο και ιστού του ομφάλιου λώρου. H έρευνα που διεξάγεται στο πεδίο που είναι κοινώς γνωστό ως “Αναγεννητική Ιατρική” είναι συνεχής σε διάφορα κέντρα για τη θεραπεία παθήσεων όπως:

 • Εγκεφαλική παράλυση/παράλυση λόγω υποξίας
 • Σκλήρυνση κατά πλάκας
 • Διαβήτης τύπου Ι & ΙΙ
 • Αποκατάσταση των νεύρων έπειτα από τραυματισμό του νωτιαίου μυελού
 • Γονιδιακή θεραπεία για κληρονομικές ασθένειεςs
 • Μυοκαρδιοπάθειες και αποκατάσταση καρδιακών αγγείων
 • Αποκατάσταση ή βελτίωση όρασης και ακοής
 • Αποκατάσταση εγκεφαλικής βλάβης έπειτα από εγκεφαλική συμφόρηση
 • Νόσος Πάρκινσον
 • Νόσος Αλτσχάιμερ

Η αναγεννητική ιατρική είναι η διαδικασία δημιουργίας ζωντανών και λειτουργικών ιστών με σκοπό την αποκατάσταση ή αντικατάσταση της λειτουργίας ιστών ή οργάνων που έχει χαθεί λόγω ηλικίας, πάθησης, βλάβης ή συγγενών ελλειμμάτων. Ο τομέας αυτός υπόσχεται την αναγέννηση των ιστών και των οργάνων του οργανισμού που έχουν υποστεί κάποια βλάβη, η οποία μέχρι πρότινος θεωρούνταν ανεπανόρθωτη, μέσω της διέγερσης της διαδικασίας αυτοΐασης. Η αναγεννητική ιατρική επιτρέπει επίσης στους επιστήμονες να δημιουργήσουν ιστούς και όργανα στο εργαστήριο και να τα εμφυτεύσουν με ασφάλεια σε περιπτώσεις που ο οργανισμός δεν μπορεί να αυτοϊαθεί. Είναι εξίσου σημαντικό ότι η αναγεννητική ιατρική έχει την προοπτική να επιλύσει το πρόβλημα της έλλειψης διαθέσιμων οργάνων σε σύγκριση με τον αριθμό των ασθενών που χρήζουν σωτήριας μεταμόσχευσης, καθώς και την προοπτική να επιλύσει το πρόβλημα της απόρριψης μοσχεύματος, εφόσον τα κύτταρα του οργάνου θα είναι πλήρως συμβατά με αυτά του ασθενούς.

Πιθανές εφαρμογές Μεσεγχυματικών και Ενδοθηλιακών Βλαστικών Κυττάρων στην αναγεννητική ιατρική και την μηχανική ιστών:

Παράλληλα, έρευνες και κλινικές δοκιμές για τον εργαστηριακό πολλαπλασιασμό των βλαστικών κυττάρων του ΑΟΛ έχουν σημειώσει σημαντική πρόοδο. Η προσπάθεια αυτή στόχο έχει τον αριθμητικό εμπλουτισμό των βλαστικών κυττάρων στο μόσχευμα που θα ενισχύσει σημαντικά την δυνατότητα του να καταστεί επιτυχές, εφόσον ένα μόσχευμα πλουσιότερο σε συγκέντρωση κυττάρων προσφέρει:

 • Αυξημένες πιθανότητες επιτυχούς εμφύτευσης
 • Αυξημένες πιθανότητες εφαρμογής σε ενήλικες
 • Αυξημένο αριθμό ασθενών που μπορούν να επωφεληθούν από μια μεταμόσχευση