Υπηρεσία Φύλαξης Αίματος Ομφάλιου Λώρου (ΑΟΛ)

Υπηρεσία Φύλαξης Αίματος Ομφάλιου Λώρου

Οι υπηρεσίες που παρέχει μια τράπεζα αίματος ομφάλιου λώρου επιτρέπουν την φύλαξη του ΑΟΛ ενός νεογέννητου κατά την γέννηση του, με σκοπό να χρησιμοποιηθεί μελλοντικά από το ίδιο το παιδί-δότη, ένα από τα αδέλφια του ή άλλο μέλος της οικογένειάς του. Από το 1988, έχουν χρησιμοποιηθεί βλαστικά κύτταρα από τον ομφάλιο λώρο για τη θεραπεία περισσότερων από 79 σοβαρών ασθενειών και διαταραχών, σε περισσότερες από 35,000 μεταμοσχεύσεις. Σήμερα, διενεργούνται περίπου 5,000 μεταμοσχεύσεις το χρόνο με ασθενείς να λαμβάνουν θεραπεία με την χρήση ομφαλοπλακουντιακού αίματος. Σημειώνεται ότι, από το 2005, οι μεταμοσχεύσεις ομφαλοπλακουντιακού αίματος σε παιδιατρικές εφαρμογές υπερβαίνουν σε αριθμό τις μεταμοσχεύσεις μυελού των οστών.

Τι είναι τα Βλαστικά Κύτταρα

Τα βλαστικά κύτταρα είναι μια ιδιαίτερη κατηγορία κυττάρων που συνήθως αναφέρονται ως τα «κυρίαρχα κύτταρα» του οργανισμού.

Η ζωή ξεκινά από ένα και μόνο βλαστικό κύτταρο που διαιρείται και παράγει περισσότερα βλαστικά κύτταρα, τα οποία με τη σειρά τους, αρχίζουν τον σχηματισμό των ιστών και οργάνων του εμβρύου. Η διαδικασία αυτή συνεχίζεται, αφού είναι υπεύθυνα για την ανάπτυξη του βρέφους και την ομαλή και υγιή του πορεία προς την ενηλικίωση. Τα βλαστικά κύτταρα διαιρούνται διαρκώς σε όλη τη διάρκεια της ζωής με σκοπό την αναπλήρωση κυττάρων που υφίστανται γήρανση, εξυπηρετώντας έτσι τον οργανισμό ως ένα είδος εσωτερικού συστήματος αποκατάστασης.

Το κυκλοφορικό μας σύστημα δημιουργείται επίσης από τα βλαστικά κύτταρα. Τα αιμοποιητικά βλαστικά κύτταρα που βρίσκονται στον μυελό των οστών συνεχίζουν να διαχωρίζονται σε όλη τη διάρκεια της ζωής με σκοπό την παραγωγή νέου αίματος. Έχουν την μοναδική δυνατότητα να παράγουν οποιοδήποτε τύπο κυττάρου του αίματος χρειαζόμαστε: τα λευκά αιμοσφαίρια που καταπολεμούν λοιμώξεις, τα αιμοπετάλια που ευθύνονται για την πήξη του αίματος και εμποδίζουν την αιμορραγία, και τα ερυθρά αιμοσφαίρια που μεταφέρουν οξυγόνο σε όλους τους ιστούς και τα όργανα.

Υπάρχουν ορισμένες σοβαρές ασθένειες (κακοήθειες) κατά τις οποίες το αιμοποιητικό σύστημα του μυελού των οστών καθίσταται αναποτελεσματικό και τον έλεγχο αναλαμβάνουν καρκινικά κύτταρα. Υπό αυτές τις συνθήκες, κρίνεται απαραίτητη η καταστροφή του νοσούντος μυελού των οστών και η αντικατάστασή του με κύτταρα του μυελού των οστών από δότες για τη δημιουργία νέου αιμοποιητικού συστήματος.

Εδώ ακριβώς χρειάζεται η Φύλαξη Αίματος Ομφάλιου Λώρου.

Αίμα & Βλαστικά Κύτταρα Ομφάλιου Λώρου

Το αίμα του ομφάλιου λώρου είναι το αίμα που παραμένει στον ομφάλιο λώρο αφού γεννηθεί ένα παιδί και κοπεί ο ομφάλιος λώρος. Μέχρι πρόσφατα, το αίμα αυτό μαζί με τον ομφάλιο λώρο και τον πλακούντα, θεωρούνταν κλινικά απόβλητα και αχρηστεύονταν. Από την πρώτη μεταμόσχευση το 1988 και την ανακάλυψη ότι το αίμα από τον ομφάλιο λώρο αποτελεί πλούσια πηγή αιμοποιητικών βλαστικών κυττάρων, η πολύτιμη αυτή πηγή βλαστικών κυττάρων έπαψε να θεωρείται κλινικό απόβλητο. Δημόσιες και ιδιωτικές τράπεζες δημιουργηθήκαν για να επεξεργάζονται και να κρυοσυντηρούν το αίμα ομφαλίου λώρου, για μελλοντική χρήση.

Το αίμα του ομφάλιου λώρου περιέχει όλα τα φυσιολογικά στοιχεία του αίματος: ερυθρά αιμοσφαίρια, λευκά αιμοσφαίρια, αιμοπετάλια και πλάσμα. Εξάλλου, είναι ιδιαίτερα πλούσιο σε αιμοποιητικά βλαστικά κύτταρα, παρόμοια με αυτά που βρίσκονται στον μυελό των οστών. Τα αιμοποιητικά βλαστικά κύτταρα κάθε εμβρύου βρίσκονται στο ήπαρ και στον σπλήνα. Πριν τον τοκετό, τα κύτταρα αυτά μεταφέρονται από το ήπαρ μέσω της κυκλοφορίας του αίματος προς τα οστά με σκοπό τη δημιουργία του μυελού των οστών του νεογέννητου. Ως εκ τούτου, η λήψη του αίματος που εγκλωβίζεται στον ομφάλιο λώρο μπορεί να γίνει ανώδυνα, να τύχει επεξεργασίας και κρυοσυντήρησης ή φύλαξης ως μόσχευμα μυελού των οστών σε περίπτωση μελλοντικής ανάγκης για ιατρική χρήση.

Χρήσεις του ΑΟΛ

Μέχρι τη δεκαετία του ’80, η επιστήμη στηριζόταν σε μια μόνο πηγή των ξεχωριστών αυτών βλαστικών κυττάρων: τον μυελό των οστό, το σπίτι των αιμοποιητικών βλαστικών κυττάρων. Οι μεταμοσχεύσεις βλαστικών κυττάρων μυελού των οστών απαιτούν απόλυτη συμβατότητα μεταξύ δότη και λήπτη ενώ συχνά είναι δύσκολη η εξεύρεση συμβατού δότη για ένα ασθενή. Στατιστικά στοιχεία καταδεικνύουν ότι 1 στους 3 ασθενείς που χρήζουν μεταμόσχευσης δεν είναι σε θέση να βρουν κατάλληλο δότη και συμβατό μόσχευμα. Το αίμα του ομφάλιου λώρου αποτελεί ικανοποιητικό εναλλακτικό μόσχευμα. Επιπρόσθετα, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ακόμη και σε περιπτώσεις ασυμβατότητας και να αποδώσει επιτυχή αποτελέσματα θεραπείας.

ΑΟΛ που έχει κρυοσυντηρηθεί έχει ήδη τύχει ανάλυσης και ως εκ τούτου είναι άμεσα διαθέσιμο για εφαρμογή σε μέλος της οικογένειας αν παραστεί ανάγκη. Η κρυοσυντήρηση του αίματος του ομφάλιου λώρου στη Lifeline επιτρέπει σε οικογένειες την άμεση πρόσβαση σε μόσχευμα για προσωπική χρήση.

Πλεονεκτήματα ΑΟΛ

Το αίμα του εμβρύου δεν είναι πλήρως ανεπτυγμένο και το αίμα της μητέρας μαζί με το ανοσοποιητικό σύστημα θα συνδράμουν στην καταπολέμηση οποιασδήποτε λοίμωξης. Αυτό αποτελεί πλεονέκτημα όταν ΑΟΛ χρησιμοποιηθεί στη θεραπεία ενός άλλου ασθενή εκτός του δότη, π.χ. αδελφού/ής: λόγω της ανωριμότητάς του, το ΑΟΛ είναι δυσκολότερο να ανιχνευθεί από το ανοσοποιητικό σύστημα του λήπτη, γεγονός που πιθανόν να ωφελήσει τον ασθενή αφού μειώνονται οι πιθανότητες απόρριψης του μοσχεύματος.

Σε σύγκριση με τα βλαστικά κύτταρα μυελού των οστών, τα βλαστικά κύτταρα του αίματος του ομφάλιου λώρου είναι νεότερα και πιο ευέλικτα, ενώ δεν έχουν εκτεθεί σε παράγοντες όπως το περιβάλλον ή διάφορα νοσήματα. Οι θεραπευτικές τους δυνατότητες εξετάζονται για ένα αριθμό ασθενειών που, προς το παρόν, παραμένουν ανίατες.

Πλεονεκτήματα Τραπεζών Φύλαξης ΑΟΛ

  • Το αίμα του ομφάλιου λώρου μπορεί να ωφελήσει τα αδέλφια του δότη με αυξημένες πιθανότητες συμβατότητας
  • Μειωμένος κίνδυνος επιπλοκών σε μεταμοσχεύσεις
  • Δυνατότητα χρήσης βλαστικών κυττάρων από τον ίδιο τον δότη για ασθένειες για τις οποίες δεν υπάρχει, προς το παρόν, δυνατότητα θεραπείας. Γνωστή και ως «αυτόλογη μεταμόσχευση»
  • Άμεσα διαθέσιμο στην οικογένεια χωρίς την ανάγκη μακρόχρονης έρευνας για κατάλληλο δότη
  • Άμεσα διαθέσιμο για θεραπεία, μειώνοντας έτσι την πιθανότητα εξέλιξης μιας νόσου
  • Έχει ήδη υποβληθεί σε έλεγχο ασφάλειας για χρήση σε μεταμόσχευση

Επεκτείνετε τη διάρκεια ζωής του λώρου

Εκτός από τις 79 ασθένειες στις οποίες έχει χρησιμοποιηθεί το αίμα του ομφάλιου λώρου ως μέρος της θεραπείας, σε εξέλιξη βρίσκεται εκτεταμένη έρευνα σε πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα σε όλο τον κόσμο για την εξεύρεση θεραπείας για αρκετές συχνές παθήσεις όπως είναι ο διαβήτης, νευρολογικές και εκφυλιστικές παθήσεις.

Οι Τράπεζες Φύλαξης Αίματος Ομφάλιου Λώρου προσφέρουν στην οικογένειά σας μια μοναδική ευκαιρία να φυλάξετε τα ισχυρά αυτά βλαστικά κύτταρα που βρίσκονται στο ομφαλοπλακουντιακό αίμα με σκοπό την χρήση τους στη θεραπεία ενός φάσματος παθήσεων.